Grand i10

Hyundai Grand i10 2017 là mẫu xe gia đình cỡ nhở được đánh giá cao về ngoại thất, chất lượng và giá bán rất hợp lý với gia đình khi mới sử dụng xe.

Ngoại thất Hyundai Grand i10 2017

Nội thất Hyundai Grand i10 2017

Giá bán xe Hyundai Grand i10 2017